Nieuwe maatregelen Hoog Risico Honden door de overheid

Inmiddels is er al veel geschreven en gediscussieerd over de maatregelen die de overheid wil en gaat nemen ten aanzien van “hoog risico-honden” en om het aantal bijtincidenten met agressieve honden (alle honden, ongeacht ras of kruising!). Een van de maatregelen is een verplichte opvoedcursus voor honden die op de lijst “hoog risico-honden” staan. Bij DTC hebben we altijd onze verantwoordelijk genomen en deze honden altijd verwelkomd op onze opvoedcursussen. Ongeacht de mening die men kan hebben over honden van deze rassen en kruisingen, een goede, stabiele en sociale opvoeding is van groot belang -net als bij elke andere honden!- en wij ondersteunen de eigenaren die al verantwoordelijkheid hebben genomen graag met onze kennis van deze honden. Voor vragen kunt u uiteraard altijd bij uw instructeur en bij Mark terecht.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/kamerstukken/2017/05/17/kamerbrief-stand-van-zaken-dierenwelzijn