DTC Dog Training Center
De beste en leukste hondenschool van Drenthe !
Home Les-uren Evenementen Cursussen Gedragstherapie Uitslagen Diversen Links
Wat is gedragstherapie
Puppie-gedragstesten bij fokkers
Welke hond past bij ons gezin?
Yuppie Puppie syndroom
Broodje poep
Mijn hond is dominant
Het Nee commando
Slipketting....NEE

Nee en Alsjeblieft

Verbodscommando’s als nee en foei worden vanaf puppytijd te vaak te pas en te onpas gebruikt. In vele gevallen leren eigenaren hun honden het commando niet vooraf aan. Men gaat er vaak als vanzelfsprekendheid vanuit dat honden zelf wel het verschil zullen ontdekken tussen goed en verkeerd. Een streng klinkende of boze stem, een brul moeten dan voldoende zijn om de hond het ongewenste gedrag te laten stoppen. Stopt de hond niet, dan is het in het nekvel pakken vaak de tweede stap. En van lieverlee leert de hond het ongewenste gedrag te vermijden. Als de hond geluk heeft.

Maar het kan ook anders. Het aanleren van een verbodscommando is in een betrekkelijk korte tijd aan te leren; zittend op een keukenstoel en de hond aangelijnd. Een paar minuten aandacht per dag is nodig om de hond een verbodscommando goed aan te leren. Voor wat betreft het commando: het meest verstandige is het kiezen van een verbodscommando waarmee de hond geen verwarring kan krijgen met normale, dagelijks regelmatige gebruikte woorden. Ieder lid van het gezin moet dan wel hetzelfde commando gaan gebruiken. U moet als het ware u zelf conditioneren op het nieuwe commando. In het licht van de verwarring is gezien het commando ‘nee’ minder aanbevelenswaardig.

De ingrediënten zijn: een keukenstoel en een hand vol beloningssnoepjes. Het verdient de aanbeveling de hond tijdens de eerste sessie aangelijnd te houden.

Presenteer de hond een snoepje op een vlakke hand samen met de aanmoediging ‘alsjeblieft’. U kunt dat een aantal malen herhalen. Na de vierde maal houdt u het snoepje op uw vlakke hand en op het moment dat de hond het wil pakken sluit u uw hand.

Vervolgens doet u helemaal niets meer, vooral beweegt u uw hand niet meer! Het bewegen van uw hand betekent voor uw hond zoiets als een spelletje. Een niet bewegende hand wordt saai ondanks het lekkers erin. Op een gegeven moment zal de hond zijn interesse verliezen, zal hij zijn hoofd in een andere richting bewegen en misschien zakt hij wel in een wat onhandige zithouding. En dat is het moment suprème. U opent dan uw hand en geeft hem met een welgemeend alsjeblieft het lekkers. Uw hond heeft nu de bedoeling van het verbodscommando geleerd

Het enigste wat u nu nog moet doen is het toevoegen van het commando. Het lijkt in eerste instantie misschien niet logisch om de oefening eerst zonder commando aan te leren, maar dat heeft een bedoeling. Het is belangrijk oefeningen aan te leren met zo min mogelijk kansen op fouten. Pas wanneer de bedoeling van de handeling duidelijk is wordt het commando na de handeling en voor de beloning toegevoegd. Heel snel zal de hond de link leggen tussen het woord en de oefening, waardoor u het commando in het riedeltje handelingen naar voren schuiven. Sneller als u denkt kan de hond de handeling verrichten op commando.

Zodra de hond het verbodscommando voldoende beheerst wordt het tijd variabelen aan te brengen in het geven van de beloning. U kunt bijvoorbeeld wachten totdat uw hond zijn hoofd nog meer afwend, of als hij is gaan zitten. Ook kunt u het aantal seconden iets vergroten. Na een aantal dagen repeteren hoeft u de oefening alleen nog maar af en toe te herhalen.

Het gebruik van uw stem is enorm belangrijk. Over het gehoor van uw hond hoeft u niet te twijfelen; hij hoort u toch wel. Het hondse gehoor is vier keer beter als dat van zijn humane huisgenoten. U kunt daarom een commando met een normale stem uitspreken. Daarbij geldt ook nog eens dat een hond een zwaarder gegeven commando in een noodsituatie beter zal opvolgen als het commando normaliter met de gebruikelijke stem gegeven wordt. Schreeuwen betekent voor de hond ook: mijn baas heeft de controle over de situatie verloren.

Belangrijke tips voor deze oefeningen zijn:

1.  Kijk uw hond niet in de ogen. Oogcontact leidt tot een oogcommando; als het ware een bevestiging van uw verbale commando. Oogcontact vermindert de waarde van een commando als u bijvoorbeeld uit zicht bent.

2. Houdt uw hand stil. Voorkom dat uw hand een spelobject wordt.

3.  Gebruik het verbodscommando alleen maar als het nodig is. Overdaad schaadt.

4.  Praat op normale toon tot uw hond

5.   Gebruik een commando waarmee geen verwarring kan ontstaan. 

© Mark Wibier,

Tinley-Gedragstherapeut 0524-531525