DTC Dog Training Center
De beste en leukste hondenschool van Drenthe !
Home Les-uren Evenementen Cursussen Gedragstherapie Uitslagen Diversen Links
Wat is gedragstherapie
Puppie-gedragstesten bij fokkers
Welke hond past bij ons gezin?
Yuppie Puppie syndroom
Broodje poep
Mijn hond is dominant
Het Nee commando
Slipketting....NEE

Wanneer met de hond naar gedragstherapie?

Gedragstherapie kan hulp bieden bij honden die gedrag vertonen dat voor henzelf, de eigenaar of de maatschappij  problemen geeft.
 Het gaat om de  hond die:
  •       Bang is voor soortgenoten, voor volwassenen, voor kinderen of voor geluiden.
  •       Agressie vertoont naar soortgenoten, de eigenaar of vreemde mensen
  •       Niet alleen thuis kan blijven en misschien zelfs verlatingsangst heeft
  •       Niet zindelijk is.
  •       Voor langere tijd nerveus is of misschien zelfs last heeft van hyper activiteit,
  •       Een rangordeconflict heeft met de eigenaar of een van de andere gezinsleden.

Maar ook de hond die op het oefenveld van de hondenclub al zijn oefeningen beheerst maar in het dagelijkse leven niet te controleren is kan terecht bij de gedragstherapeut.

Hulp bij agressief gedrag

Agressief gedrag van uw hond, naar mensen of naar soortgenoten, is gedrag dat altijd serieus genomen dient te worden. En agressief gedrag is niet alleen de hond die bijt maar ook de hond die gromt, zijn tanden laat zien of uitvalt. Als uw hond agressief gedrag laat zien kunt u niet vroeg genoeg beginnen met dit gedrag te gaan begrijpen en daarna te veranderen. Agressie gaat nooit vanzelf over en ook voor pups geldt dat er bij agressief gedrag zo snel mogelijk deskundige begeleiding van een gedragstherapeut nodig is.

Hoe werkt een Tinley gedragstherapeut?

Als u met uw hond naar mij doorverwezen bent, krijgt u eerst een vragenformulier thuis gestuurd. Deze vragenlijst geeft mij een goed inzicht in hoe de hond zich gedraagt en hoe u en uw gezinsleden hier mee omgaan.  Vervolgens maak ik met u een afspraak voor het spreekuur. Hier kijk ik o.a. naar de communicatie tussen u en uw hond. Als uw hond gewend is om veel aandacht af te dwingen, dan kan ik dit zien aan de wijze waarop de hond contact met u legt. Ook de lichaamshouding van de hond geeft veel informatie. Sommige honden hebben een hoge houding als ze met de baas communiceren, anderen juist een lage. Daartussenin zit nog een heel scala tot en met conflictgedrag aan toe. In sommige situaties kan het handig zijn als er video-opnamen zijn van uw hond waarin deze het ‘probleemgedrag’ laat zien. Een enkele keer kom ik bij mensen thuis kijken om daar het gedrag te observeren. Na het verzamelen van alle informatie kan de ik een diagnose stellen en in overleg een therapie afspreken. Welke therapie dat is hangt niet alleen van de problemen af, maar ook van het karakter van de hond en de mogelijkheden u als eigenaar heeft om de therapie in praktijk te brengen. Iedere baas-hond combinatie is uniek en daarom is geen therapie hetzelfde. Nadat een diagnose en therapie zijn vastgesteld, krijgt u dit in grote lijnen schriftelijk mee waardoor u het thuis nog eens rustig kunt nalezen. Ook uw dierenarts ontvangt een schriftelijk verslag. Het consult duurt ongeveer 1,5 uur, tijdens dit consult komen alle aspecten van het probleemgedrag aan de orde en zult u voldoende tijd hebben uw vragen te stellen. Na het consult kunt u altijd telefonisch of per mail nog vragen stellen. De kosten van een consult, inclusief telefonische nabegeleiding, zijn € 95,=. 
Om als Tinley therapeut aan de slag te gaan moeten kandidaten eerst door een strenge selectieprocedure heen waar ze niet alleen vak inhoudelijk getoetst worden, maar waar ook zaken als:
· klantvriendelijkheid
· inzicht in eigen capaciteiten en functioneren
· respect voor mens en dier
· het vermogen om mens en dier op een positieve en stimulerende wijze te begeleiden
aan de orde komen.

Therapeuten die werken onder de naam Tinley laten zich regelmatig bijscholen en vanuit de organisatie is er voortdurend aandacht om het niveau van het adviestraject hoog te houden. Wij willen u, de klant, de garantie geven dat Tinley borg staat voor deskundige en klantvriendelijke hulp. Alle verdere informatie over Tinley kunt u vinden op :
www.tinley.nl
 
Mark Wibier is Tinley-gedragstherapeut voor honden. U kunt hem bereiken via 0524-531525 en via het contactformulier op de website.