DTC Dog Training Center
De beste en leukste hondenschool van Drenthe !
Home Les-uren Evenementen Cursussen Gedragstherapie Uitslagen Diversen Links
Agenda
DTC Cafe
Lezingen
Open dag 2006
DTC Zomerfeest 2007
DTC zomercursus 2007
T-Touch Workshop
Mooiste hond van DTC 2007
DTC snertwandeling 11-2-2007

 

T-Touch Workshop bij DTC

 

In 2008 wordt in het voorjaar weer een T-Touch dag gepland, we houden u hiervan op de hoogte!

 

De Tellington Touch Every Animal Method - kortweg TTEAM - is ontwikkeld door Linda Tellington-Jones.Was TTEAM oorspronkelijk een paardgerichte methode, inmiddels wordt het met succes bij allerhande diersoorten toegepast. Centraal in deze benadering staat de fysieke, emotionele en mentale balans van een dier. De twee belangrijke aspecten in het TTEAM werk zijn:

de Tellington TTouch

leren door bewegen (co÷rdinatie- en balans oefeningen)

 

Tellington Touch

De TTouch is een speciale manier van aanraken. Op het oog lijkt de TTouch wel wat op massage, maar gaat nog een stapje verder, doordat het via de huid inwerkt op het zenuwstelsel. De TTouch vergroot het lichaamsbewustzijn van dier (en mens), waardoor het dier (de mens) z'n lichaam beter gaat gebruiken. De TTouch heeft een zichtbaar ontspannend effect maar kan ook activerend/stimulerend worden ingezet. Uit ervaringsgegevens en onderzoek is gebleken dat de TTouch niet alleen tot meer lichaamsbewustzijn en (spier)ontspanning leidt, maar ook het leervermogen van een dier vergroot. Daardoor kunnen blijvende effecten worden bereikt bij zowel fysieke als gedragsproblemen. De TTouch heeft zijn (ondersteunende) waarde bewezen bij onder meer

(spier)pijnen, doorbloedingproblemen van benen/poten, stijfheid, kreupelheden, shock en koliek (in afwachting van de dierenarts), herstel van wonden, na operatie of blessure 

schrikachtigheid, angst, nervositeit en rusteloosheid, hyperactiviteit, spanning, weerstand en verzet, agressie en gehoorzaamheidsproblemen 

 

Leren door bewegen 

De tweede kenmerkende pijler in het TTEAM werk omvat het doelbewust (ge)leiden van dieren door/over/langs een serie van co÷rdinatie- en balans oefeningen. 

Essentieel daarbij is de manier het dier wordt (ge)leidt. Het (ge)leiden vanuit TTEAM optiek is er voor alles op gericht het lichaamsbewustzijn van het dier te vergroten, waarbij balans een sleutelbegrip is. Alle oefeningen zijn zo geconstrueerd dat het dier (en de mens !) bewuster wordt van de wijze waarop ze hun eigen lichaam gebruiken. Het doorlopen van de oefeningen vraagt concentratie, co÷rdinatie, balans, evenwicht, behendigheid en gehoorzaamheid van het dier. Mens en dier leren 'bewegenderwijs' samenwerken. 

Meedoen aan deze co÷rdinatie-  en balansoefeningen is voor elk dier (en baas) weggelegd. Van jong tot oud, van (top)sporter tot gezelschapsdier. Ook dieren die revalideren of een bewegingsbeperking hebben kunnen deze oefeningen (aangepast) doen.De oefeningen zijn daarnaast ook uitstekend geschikt om vanuit een TTEAM optiek te werken aan probleemgedragingen: schrikachtigheid, angst, nervositeit en rusteloosheid, hyperactiviteit, spanning, weerstand en verzet, agressie en gehoorzaamheidsproblemen. 

 

Sylvia Haveman

dierenfysiotherapeut

TTEAM practitioner 1(paarden)

TTouch practitioner 1 (kleine huisdieren)

Contact Formulier

Vul het formulier hieronder om voor deze workshop in te schrijven. Inschrijven verplicht tot betalen!
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, u krijgt na inschrijving een e-mail hoe u kunt betalen.

1. Contactgegevens

Naam:

Adres:

Postcode en Plaats:

Land:

Email:

Tel:

Mobiel:

Fax:


2. Vraag / Opmerking