Drukwerk

Wanneer met de hond naar gedragstherapie?

Gedragstherapie kan hulp bieden bij honden die gedrag vertonen dat voor henzelf, de eigenaar of de maatschappij problemen geeft. Het gaat om de hond die:

  • Trekt aan de lijn?
  • Bang is voor soortgenoten, voor volwassenen, voor kinderen of voor geluiden.
  • Agressie vertoont naar soortgenoten, de eigenaar of vreemde mensen
  • Niet alleen thuis kan blijven en misschien zelfs verlatingsangst heeft
  • Niet zindelijk is.
  • Voor langere tijd nerveus is of misschien zelfs last heeft van hyperactiviteit,
  • Een rangordeconflict heeft met de eigenaar of een van de andere gezinsleden.

Maar ook de hond die op het oefenveld van de hondenclub al zijn oefeningen beheerst maar in het dagelijkse leven niet te controleren is kan terecht bij de gedragstherapeut.

Gedragsproblemen zonder hulp

 

Als een gedragsprobleem géén professionele aandacht krijgt, zal het verergeren. U verliest (nog meer) het vertrouwen in uw hond en de kans is groot dat u samen geen vreugde en plezier meer beleeft. Nog teveel honden worden afgestaan aan een asiel of gaan naar een andere eigenaar wegens gedragsproblemen. Tijdig hulp in roepen van een gediplomeerde Tinley-gedragtherapeut kan veel narigheid voorkomen. Gedragsproblemen kunnen verholpen worden.

 

Waarom een gediplomeerd therapeut

 

Een gediplomeerd hondengedragstherapeut heeft kennis van de ethologie, het gedrag van honden, van diverse therapiemethoden en hun juiste toepassing. Bij de analyse van het probleemgedrag worden motivatie, karakter, omstandigheden en leerprocessen zorgvuldig meegewogen om tot een juiste diagnose en een voor u en uw hond passend advies te komen.

 

Zijn alle problemen te behandelen

 

Ja, alle problemen kunnen na een zorgvuldig opgestelde diagnose en met de juiste adviezen en werkwijze verbeteren of zelfs helemaal verdwijnen. Om dat te waarborgen is het belangrijk dat u kiest voor een ervaren, gediplomeerde hondengedragstherapeut. Voor jonge honden, waar nog geen complex probleemgedrag ontwikkeld is, hebben we het preventie spreekuur voor pups.

 

Hoe snel is een probleem opgelost?

 

Zonder kennis te hebben van het gedragsprobleem van uw hond kunnen wij geen tijdsduur noemen. We kunnen u slechts een indicatie geven gebaseerd op ervaringen met eerdere probleemhonden. De meeste eigenaren hebben voldoende aan één volledig gedragsconsult, daarna drie gratis telefonische evaluaties, eventueel gevolgd door één of twee goedkopere vervolgconsulten.

 

Waar moet ik nog meer op letten?

 

Bij Tinley hebben de therapeuten naast hun deskundigheid ook begrip voor uw situatie. Zij weten hoe moeilijk het kan zijn als uw hond gedrag vertoont dat voor problemen zorgt. Van ons krijgt u steun en geen verwijten. De therapeut helpt u het vertrouwen in uw hond terug te krijgen. Zodat u samen weer plezier kunt beleven.

 

Hoe weet ik of iemand gediplomeerd is?

 

De titel ‘hondengedragstherapeut’ is niet beschermd, iedereen kan zich zo noemen. Dat maakt het voor u niet makkelijk om te weten wanneer u met een gediplomeerd én ervaren therapeut van doen heeft. Daarom is het belangrijk dat u vraagt naar diploma’s en ervaringen van klanten. Een Tinley-hondengedragstherapeut is altijd bereid u zijn of haar diploma te tonen.

 

 

Als u met uw hond naar mij doorverwezen bent, krijgt u eerst een vragenformulier thuis gestuurd. Deze vragenlijst geeft mij een goed inzicht in hoe de hond zich gedraagt en hoe u en uw gezinsleden hier mee omgaan. Vervolgens maak ik met u een afspraak voor het spreekuur. Hier kijk ik o.a. naar de communicatie tussen u en uw hond. Als uw hond gewend is om veel aandacht af te dwingen, dan kan ik dit zien aan de wijze waarop de hond contact met u legt. Ook de lichaamshouding van de hond geeft veel informatie. Sommige honden hebben een hoge houding als ze met de baas communiceren, anderen juist een lage. Daartussenin zit nog een heel scala tot en met conflictgedrag aan toe. In sommige situaties kan het handig zijn als er video-opnamen zijn van uw hond waarin deze het ‘probleemgedrag’ laat zien. Een enkele keer kom ik bij mensen thuis kijken om daar het gedrag te observeren. Na het verzamelen van alle informatie kan de ik een diagnose stellen en in overleg een therapie afspreken. Welke therapie dat is hangt niet alleen van de problemen af, maar ook van het karakter van de hond en de mogelijkheden u als eigenaar heeft om de therapie in praktijk te brengen. Iedere baas-hond combinatie is uniek en daarom is geen therapie hetzelfde. Om als Tinley therapeut aan de slag te gaan moeten kandidaten eerst door een strenge selectieprocedure heen waar ze niet alleen vak inhoudelijk getoetst worden, maar waar ook zaken als:

  • klantvriendelijkheid inzicht in eigen capaciteiten en functioneren
  • respect voor mens en dier
  • het vermogen om mens en dier op een positieve en stimulerende wijze te begeleiden aan de orde komen.

Therapeuten die werken onder de naam Tinley laten zich regelmatig bijscholen en vanuit de organisatie is er voortdurend aandacht om het niveau van het adviestraject hoog te houden. Wij willen u, de klant, de garantie geven dat Tinley borg staat voor deskundige en klantvriendelijke hulp. Alle verdere informatie over Tinley kunt u vinden op : www.tinley.nl Mark Wibier is Tinley-gedragstherapeut voor honden. U kunt hem bereiken via 0524-531525 en via het contactformulier op de website.

 

 

Nadat een diagnose en therapie zijn vastgesteld, krijgt u dit in grote lijnen schriftelijk mee waardoor u het thuis nog eens rustig kunt nalezen. Ook uw dierenarts ontvangt een schriftelijk verslag. Het consult duurt ongeveer 1,5 uur, tijdens dit consult komen alle aspecten van het probleemgedrag aan de orde en zult u voldoende tijd hebben uw vragen te stellen. Na het consult kunt u altijd telefonisch of per mail nog vragen stellen. De kosten van een consult, inclusief telefonische en e-mail nabegeleiding, zijn € 165,00