Puppycursus

Puppycursus
Pupjes vanaf 8 weken zijn bij ons van harte welkom, zij moeten wel een eerste enting gehad hebben zodat het ook op het gebied van gezondheid veilig is voor alle honden die de hondenschool bezoeken. In de eerste paar lessen is de socialisatie erg belangrijk, omdat de pup dan in de meest gevoelige leerperiode van hun leven zit, maar vanaf het begin komen veel basisoefeningen aan bod die nodig zijn voor de verdere opvoeding van de pup, zoals netjes aan de lijn lopen zit, af, komen als je geroepen wordt, niet voortdurend nalopen. Alle oefeningen vanaf les 1 worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van de puppies.

Als cursist leert u om te gaan met alle aspecten van puppiegedrag. Theorie en praktijk van het opvoeden en het gedrag worden in 12 lessen met elkaar afgewisseld om ook op de hoogte te zijn van het hoe en waarom van gedrag en de oefeningen.

Kinderen vanaf 10-12 jaar mogen met hun eigen hond deelnemen aan de trainingen, onder begeleiding van een volwassene.

Na de socialisatie(puppie)cursus volgt de beginnerscursus. In deze cursus worden een aantal oefeningen die in de socialisatiecursus aan bod zijn geweest uitgebreidt, plus een aantal oefeningen die strenger worden zoals het netjes meelopen aan een losse riem, komen naar de baas als hij/zij roept terwijl er andere honden rondlopen ter afleiding, blijven op een afstand en gewend raken aan los meelopen. Theorie en praktijk over hondengedrag wordt tijdens deze lessen uitgebreid behandeld.