DTC heet vanaf nu Dogcenter4U. Voor info over de cursussen klik hier.

Belangrijk voor u en voor ons

Bij DTC staat de kwaliteit van de instructeurs en cursussen voorop!
Omdat iedere baas-hond combinatie niet te vergelijken is met een andere combinatie, is onze manier van lesgeven zeer individueel. De cursussen zijn zo opgebouwd, dat iedereen les krijgt die past bij het niveau van baas en hond.

Wist u dat?

  • Bij DTC de lesuren zodanig worden ingevuld dat eigenaren plezier krijgen in het bezig zijn en werken met hun hond en hierdoor een beter inzicht en beter contact met de hond leren opbouwen?
  • Onze cursussen er niet op gericht zijn te trainen naar een examen, maar wij als uitgangspunt hebben u als eigenaar te leren hoe een hond gedragingen leert ( en afleert) en in uw gezin leert te functioneren? Op die manier krijgt u beter inzicht in hondengedrag en waarom uw hond bepaald gedrag vertoont.

Algemeen

Op maandag tot en met zaterdag is DTC geopend. Er zijn verschillende cursussen zowel overdag als ’s avonds. Informeer bij DTC welke uren en cursussen geschikt zijn voor u en uw hond en wanneer de nieuwe (puppie)cursussen starten!

Openingstijden overdag: Wilt u komen, bel van tevoren eerst even op of we er zijn omdat er ook lessen op andere locaties ( bijvoorbeeld bij de Rietplas) gegeven worden.

’s Avonds maandag tot en met vrijdag: van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Instructeurs van DTC zijn O&O en/of Tinley gediplomeerd ( of zijn in opleiding) en zeer ervaren. Pas na lange training binnen- en buiten de hondenschool mogen de aspirant-instructeurs, nog steeds onder begeleiding van Mark Wibier gaan lesgeven. Over de kwaliteit van de lessen en het lesgeven wordt konstant gewaakt. De instructeurs zijn hond- en klantvriendelijk opgeleid en krijgen regelmatig bijscholingen door erkende instituten.

Een lesuur bij DTC duurt over het algemeen 50 minuten. Het is soms mogelijk van lesuur te wisselen als het moeilijk wordt op een bepaalde tijd te trainen. We proberen iedere week maar zeker iedere twee weken een nieuwe puppiegroep / juniorgroep te starten. Welke dag dat is, ligt aan de beschikbaarheid van lesuren op dat moment.