1.BETALING

Door tijdige betaling contant of per pin bij DTC , voor aanvang van de cursus.

Wanneer wij uw inschrijfformulier en uw betaling hebben ontvangen ontvangt u van ons een DTC boekwerkje. Op een deelname formulier wordt door uw instructeur bijgehouden wanneer u de lessen volgt en hoeveel lessen u nog over heeft.

2. ANNULERING

Annulering van alle cursussen dient voor aanvang van de cursus schriftelijk te gebeuren met opgaaf van reden.
Bij annulering van de cursus wordt €25,00 administratie/reserveringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 5 t/m 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 3 t/m 4 dagen voor aanvang van de cursus wordt 75% van het cursusbedrag in rekening gebracht
Bij annulering vanaf 0 t/m 2 dagen en geen annulering ( niet op komen dagen zonder annulering) wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

Indien door ziekte (met schriftelijk bewijs van de behandelend arts) de cursus wordt geannuleerd, wordt na aftrek van vaste lasten en administratie/ reserveringskosten, het cursusgeld gerestitueerd.

3. GEMISTE LESSEN

Gemiste lessen kunnen alleen bij hoge uitzondering – bij ziekte en/of ander onmacht – en bij tijdige afmelding d.w.z. 24-uur van te voren, ingehaald worden. Hiervoor kunt u op zaterdagochtend om 09.00 uur terecht. U wordt, indien nodig, bij een gemiste les de eerstvolgende keer bij nieuwe oefeningen apart genomen door één van de instructeurs.

4. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING

Wanneer u besluit de cursus tussentijds te beëindigen, heeft u geen recht op restitutie van het lesgeld of een deel daarvan.

5. ANNULERING DOOR ZIEKTE

Bij annulering door ziekte/ missen van lessen door ziekte, dient een schriftelijke verklaring van (dieren) arts overlegd te worden.
Alleen dan is artikel 2 van toepassing (alleen geldig voor gehoorzaamheidscursussen).

6. PRIVÉ BEGELEIDINGEN

Privé-begeleidingen dienen contant betaald te worden. Annulering van de afspraak minimaal 24 uur van te voren. Bij niet tijdige afzegging zijn wij genoodzaakt € 45,00 excl. BTW in rekening te brengen.

7. AFWEZIG ZONDER AFMELDING

Wie zonder kennisgeving drie keer afwezig is, verliest zijn recht op deelname aan de groepscursus.

8. ANNULERING CURSUS VANUIT DE HONDENSCHOOL

Wanneer de instructeur en/of hondenschool een cursus/les annuleert, wordt u in de gelegenheid gesteld de cursus/ les op een ander tijdstip te kunnen volgen. (geldig voor de gehoorzaamheidscursussen)

9. GROEPSINDELING

De instructeur /hondenschool is het recht voorbehouden groepsindelingen te wijzigingen.

10. W.A.-VERZEKERING

De hond moet altijd aangelijnd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan persoon, dier, goederen of zaak. Zorg ervoor dat u een W.A.-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) heeft waar uw hond in meeverzekerd is.

11. INDELING CURSUS

Per instructeur zijn er per groep bij de gehoorzaamheidscursussen, maximaal 10 honden.

12. LEEFTIJD DEELNAME CURSUS

Bij de praktijklessen mogen meerdere, wisselende personen boven de 12 jaar met de hond trainen, mits de oefeningen aan elkaar doorgegeven worden.

13. RUST OP HET VELD VOOR DE HONDEN

Alle honden blijven tot vlak voor de training in de auto, (alleen wanneer de hond dat prettig vindt en weersomstandigheden dit toelaten) dit om onnodige stress bij hond en baas te voorkomen (uitzondering puppycursus). Anders alleen in overleg!
U én uw hond houden afstand van onbekende honden.

14. HONDEN AAN DE LIJN

U laat, zonder toestemming van de instructeur, uw hond NOOIT in de hal en/of parkeerplaats los en/of met andere honden spelen.

15. ENTINGEN/ONTWORMING

Om deel te kunnen nemen aan de trainingen dient uw hond volledig ontwormd te zijn. Puppies van de puppycursus dienen volgens voorschrift te worden geënt. 6-9-12 weken. Na de 2e enting kunt u deelnemen aan de puppycursus.

16. WANNEER MAG U NIET DEELNEMEN AAN DE TRAINING MET UW HOND

Wanneer uw hond loops is, hoest, diarree heeft of besmet is met giardia kunt u met uw hond NIET aan de trainingen deelnemen. Laat het ons even weten. Wel kunt u de lessen volgen zonder hond.

17. KINDEREN

Kinderen zijn van harte welkom, ouders dienen erop toe te zien dat kinderen onder toezicht blijven en de lessen niet verstoren.
Kinderen t/m 12 jaar, nemen alleen in overleg met de instructeur, deel aan de groeps –praktijktraining. Voor jonge kinderen hebben wij een DTC kids Club op woensdagmiddag.

18. BEZOEKERS

Diegenen die niet aan de praktijkles deelnemen dienen aan de kant van de hal of in de kantine te wachten.

19. ROKEN

Tijdens de training wordt NIET gerookt. In het DTC gebouw wordt niet gerookt!. Sigarettenpeuken dient u in de daarvoor bestemde bak buiten te deponeren.

20.SCHADE

Eventuele schade aan terrein, inboedel etc. veroorzaakt door cursisten en/of hun honden dienen direct te worden gemeld bij de instructeur.

21. AGRESSIEF GEDRAG

Gebruik van geweld, agressie tegen uw of een andere hond, instructeur en/of medecursisten is niet toegestaan. Wanneer dat, ondanks onze begeleiding toch gebeurt, wordt u, zonder teruggave van het cursusgeld, van de les/cursus verwijderd.