DTC                      Dog Training Center Schoonebeek

 

HET YUPPIE PUPPY SYNDROOM

 In het proces naar volwassenheid moeten honden verschillende fases doorlopen. De meest bekende en beschreven fase is de socialisatieperiode. Het mag onderhand algemeen bekend zijn, dat puppies in de socialisatieperiode zoveel mogelijke indrukken moeten opdoen om de kans te krijgen op te groeien tot sociale leden van onze maatschappij. Na de socialisatiefase komen nog een paar andere en de meest ingrijpende in het hondenleven is de puberteitsfase. In de puberteitsfase ontstaan vele probleemgedragingen en rangordeproblemen in en rond huis. De hormonale veranderingen hebben grote invloed in de veranderingen in het gedrag van uw hond. Bij reuen neemt onder andere de productie van het geslachtshormoon testosteron toe vlak voor de puberteit. Testosteron is het belangrijkste hormoon, dat voor gedragsveranderingen zorgt bij reuen. Veel, heel veel rangordeproblemen ontstaan in deze periode, veel agressie naar mens en dier ook. De agressie, die veroorzaakt is door ondeskundigheid en/ of te harde opvoeding of ervaringen tel ik in dit geval even niet mee omdat ik in dit artikel uitga van normaal opgroeiende honden. Rangordeproblemen zijn onder andere: trekken aan de lijn, niet of nauwelijks reageren op commando’s, grommen en ‘bewaken’ bij zijn voerbak/ bot/ speelgoed of op de stoel/ bank, aandacht eisend gedrag (= onder andere de neus onder uw arm duwen om aangehaald te worden, piepen om aandacht, met het lichaam tegen uw benen schuren terwijl u bijvoorbeeld televisie kijkt en geen notie van hem neemt.). De puberhond gaat nu uitproberen hoe uw grenzen liggen of u ‘bereid’ bent ze aan te passen. De hond probeert stappen hoger in de rangorde te komen staan. Een rangorde wordt bepaald door alle zwaktemomenten en signalen, die door de leden van de groep worden afgegeven. Door  in te gaan op dringende verzoeken van uw puberende yup geeft u hem de gelegenheid promotie te maken in uw huishouden.

Consequent blijven uitgaan van uw zelf is vaak het beste. De confrontatie aangaan met uw hond door hem (of haar) fysiek hard aan te pakken zal een grote kans op escalatie geven. Volgens de bekende Engelse gedragsdeskundige John Fisher veroorzaakt agressie in de leeftijd van pak ‘m beet 10 tot 12 maanden een verhoogde productie van testosteron. Na die cruciale periode zakt de aanmaak van dat hormoon niet meer tot het normale, veel lagere peil.  Agressie beantwoorden met agressie geeft grote kans op blijvende verergering van agressie. U bent dan nog verder van huis.

Wat dan wel te doen als uw hond  zich als een vervelende puber gedraagt? Al het probleemgedrag accepteren leidt ook tot niets.

Heel belangrijk, eigen alles bepalend, is sterk in uw schoenen blijven staan. Blijf van u zelf uitgaan, want tenslotte wordt u geacht de roedelleider te zijn, diegene, die bepaalt hoe de huisregels zijn en ervoor zorgt draagt, dat ze ook uitgevoerd worden.

Elke dag de basale gehoorzaamheidsoefeningen afwerken, is het eerste gedeelte van het recept. De oefeningen zit, af, hier, volgen en blijven moeten dagelijks herhaald worden. Twee keer daags één dosis. Goed belonen met iets lekkers is dan het halve werk. Vergeet één ding nooit: de liefde van uw hond gaat door de maag. De clou in het goed belonen zit ‘m vooral in het belonen van uitvoeringen, die goed zijn. U beloont dus alleen maar pogingen, die hij snel uitvoert. Honden met een rangordeprobleem gaan in de regel heel traag zitten en liggen. Doet ie dat, dan beloont u hem niet. Jammer dan, pech gehad, loon naar werken. Boos worden, corrigeren, aanraken: niet doen, negeren is een veel betere straf.

Is uw hond zo’n type dat zijn speelgoed voortdurend aan u opdringt? Het opruimen van alle hondenspeelgoed werkt dan uitstekend. Als beloning voor een goede oefening kunt u het speeltje gebruiken. Naar gebruik wel weer opruimen. Naarmate de hond de oefeningen beter uitvoert, kunt u nog betere uitvoeringen van hem verwachten. U vergroot gewoon uw criteria.

Eén ding is heel cruciaal: honden met rangordeproblemen mogen nooit en te nimmer op de bank, stoel of bed. Nooit, nooit, nooit.

Roep hem eraf met een vriendelijke doch overtuigende stem. Komt hij, dan uiteraard direct en spontaan belonen met een vriendelijke stem. Voor hetzelfde geld blijft hij liggen. Eraf lokken is de tweede stap. De derde is voorkomen, dat de hond op de bank of stoel kan liggen door er iets op te leggen. De laatste van de mogelijkheden is het maken van een goochelstraf. Twee voorbeelden van goochelstraffen zijn: een paar muizenvalletjes of ballonnetjes leggen en daarover een deken of laken. Zodra uw hond op de bank of stoel springt, schrikt hij. Hij zal de straf dan verbinden aan de bank of stoel en niet met u zelf.

Een ander onderdeel van het recept voor het makkelijker doorkomen van de opspelende puberteit is het stoppen met het verstrekken van gratis maaltijden. U kunt uw belangrijkheid onder strepen door uw hond eerst een aantal oefeningen te laten doen. Opnieuw weer dat loon naar werken. De zit-, af- en blijfoefeningen lenen zich heel goed voor het eten.

De bovenstaande tips zijn bedoeld voor puberale honden, yuppies, die denken dat ze meer voorstellen dan ze eigenlijk zijn. Als er agressie (al dan niet gelukte bijtpogingen) in het spel is, is het verstandig contact op te nemen met de Tinley Gerdagstherapeuten. Individuele, deskundige aanpak van de probleemgedragingen is dan nodig. Ik kan u niet aanraden zelf te gaan experimenteren met agressie. De gevolgen kunnen enorm zijn.

©Mark Wibier, Tinley-Gedragstherapeut voor honden. 

TERUG